Albert of BearTrail
VDH/DCNH AM 02719/06
*26.12.2005 +19.03.2019

Nibelungen-Cup Königswinter 2006 27.08.2006 Jüngsten-Klasse VV
1. Westfalencup 2006 Schmallenberg-Gellinghausen 16.09.2006 Jüngsten-Klasse VV
1. Westfalencup 2006 Schmallenberg-Gellinghausen 17.09.2006 Jüngsten-Klasse VV
63. IRAS Stuttgart 2006 04.11.2006 Jugend-Klasse SG1, Anw. Dt. Jugend Ch. VDH
CACIB 2007 Nürnberg 13.01.2007 Jugend-Klasse V2, Res.-Anw. Dt. Jugend Ch. VDH, Res.-Anw. DCNH Jugend
Internat. Rassehundeausstellung Offenburg 2007 10.03.2007 Jugend-Klasse SG1, Anw. Dt. Jugend Ch. VDH
6. Lahn-Dill-Schau Herborn-Seelbach 2007 28.04.2007 Jugend-Klasse V3
6. Lahn-Dill-Schau Herborn-Seelbach 2007 29.04.2007 Jugend-Klasse V1, Anw. DCNH Jugend, BOB
DCNH Clubsiegershow 2007
Rheinbach-Oberdrees
26.05.2007 Jugend-Klasse SG2
1. Rhein-Sieg-Sieger Zuchtschau
Rheinbach-Oberdrees
27.05.2007 Jugend-Klasse SG3
Internat. Rassehundeausstellung
Ludwigshafen 2007
11.08.2007 Zwischen-Klasse V1, Anw. Dt. Ch. VDH